Yönetici Becerilerini Geliştirme Atölyesi

Kazanımlar

Kurumlar Atölye çalışması sonrası;

  • Şirketin değerleri, hedef ve kültürü ne uygun yol alan,

  • Aidiyet duygusu yüksek,

  • Kolay ve etkili iletişim kurabilen

  • Yönetim becerileri gelişmiş organizasyon ve koordinasyon kabiliyeti yüksek,

  • Takım çalışmalarının vazgeçilmez lideri olan,

  • Yönetici veya yönetici adaylarına sahip olur.

Değerlendirme

Eğitim Öncesi ; Pec yönetici anketi

Eğitim sırasında ; kendi kendini değerlendirme
Eğitim sonrası ; Pec yönetici anketi – farkları değerlendirme

Eğitimciler : Sumru Gündüz ve Violet Alalof