Kurumsal Koçluk

Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi, geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatmasının sistemidir.
Koçluk performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir.
Kurumlarında bireylerden oluştuğunu düşündüğümüzde, bireysel performansın kurum hedefine birebir etkisi kaçınılmazdır.

Kazanımlar

 • Kurum bilincini, özünü ve kültürünü bulmak,

 • İş hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere giden yoldaki davranış kalıplarını tespit etmek,

 • Kurum hedeflerine uygun yol haritasını belirlemek, doğru stratejilerin uygulanması ile hedefe ulaşma,

 • Liderlik gelişimi,

 • Üst düzey personeli elde tutma,

 • Örgütsel yönetici yedekleme planlaması,

 • Terfi yada yeni işe alımlardan sonra uyum süreci ve verimlilik artışı,

 • Şirket evliliklerinde, karşılıklı uyum ve işbirliğine kısa sürede ulaşmak,

 • Artan takım çalışması ve iletişim,

 • Artan çalışan memnuniyeti,

 • Artan müşteri memnuniyeti,

 • Azalan çatışmalar,

Kobilere Koçluk

Kobiler ululararası ölçekli şirketlerden farklı bir firma kültürüne ve yapıya sahiptir. Kobilerin işleyişlerine , iş yapılarına ve ihtiyaçları için özel hazırlanmış “İşletme Koçluğu “programı en fazla ve en hızlı sonuçları almaya yöneliktir.