Hedefi 12 ‘den Vurmak

EĞİTİMİN AMACI:

Hedefleri olan insanlar ve kurumların ,hayatın getirdiklerini kabulle yaşayanlardan çok daha çözümsel, geleceğe yönelik ve verimli hayatlar yaşadıkları aşikardır. Günümüzün hızlı,kimi zaman zorlayıcı ve rekabete dayanan ortamlarında bazen gerçekten hedeflerimizin ne olması , bu hedefleri nasıl saptayacağımız ve onlara doğru ne tür planlar , stratejiler ve eylemler yapacağımız konusunda net olunamayabiliniyor. Farklı alternatifler üreterek çözüme ulaşabilmek yerine, sınırların içinde hoşnut olunmayan ama olunması mecburi hissedilen alanlarda yaşam devam ediyor. Kişisel ve kurum olarak bu şekilde sürdürülen bir yaşamda verim, kalite , kar , sahip olunan potansiyel ve eylem gücü minimum derecelere inebiliyor. Oysa her şeyin bir çözümü ve sınırsız alternatifleri vardır.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimde kişisel veya kurumsal hedef oluşturma , hedefe giden stratejik planları çıkarabilme ve her bir adımı eylemlerle destekleyerek hedefi tam 12’den vurma konuları ele alınacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

• Nelerden şikayet ediyorum?

• İstemediğim neler var? Hayat ve kurum kalitemi neler düşürüyor?
• Kendim ve kurumum için neler istiyorum?
• Mevcut durumumda neler oluyor? Mevcut durum içinde neleri değiştirir isem
hayatımın / kurumumun diğer alanları da kendiliğinden istediğim şekle gelir ?
• Bu hedefi istememin arkasındaki gerçek ne?
• Bu hedef ulaşılabilir mi ?
• Bu hedefe ulaşmamın önündeki engeller neler? Beni en çok neler zorlar?
• Bu hedefe ulaştığımda hayatımda neler değişir?
• Hedefi 12 den vurma metodu nasıl işler ?
• Mevcut durum analizi
• Yaşam/Kurum mandalası
• Hedef cümlesini oluşturabilme
• Smart hedef yaratma
• EXACT model
• Stratejiler
• Eylemler
• Hedefe ulaşma

EĞİTİMİN SÜRESİ :

Eğitim, 1 tam gün

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime liderlik becerisini geliştirmek isteyen tüm yönetici ve yönetici adayları ve iş ve özel hayatında hedef odaklı düşünenler katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda,
• Kendilerine özel bir hedef, bu hedefe giden stratejiler ve hemen uygulamaya geçirebilecekleri eylemler oluşturmuş olacaklar.
• Hedef odaklı olduklarında daha net ve güçlü bakış açılarına sahip olacaklar.
• Yüksek bir içsel motivasyona sahip olacaklar.
• Doğru hedef oluşturmanın formülünü öğrenecekler.
• Hayatlarının her alanında kullanabilecekleri bir araca sahip olacaklar.
• Eğitim sonrasında günlük hayatlarının içinde hemen uygulamaya koyacakları eylemlerini bulacaklar.
• İki koç eğitmenin uygulamalarından ve somut örneklerinden faydalanabilecekler.

Eğitimciler : Sumru Gündüz ve Violet Alalof
Sumru Gündüz ve Violet Alalof ‘un özgeçmişlerine www.suviocoaching.com dan “hakkımızda” bölümünü tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

EĞİTİMİN AMACI:

ISO 9001:2015 Versiyonuna hazırlık yapıyoruz…
• ISO 9001:2015 standartının emrettiği 7 prensibi eylemsel düzlemde görmek.
• İşletmelerin birincil ve ikincil ihtiyaçlarını standarta göre belirlenmesi için hedef koymak.
• Standartın şartlarını sağlamak için , kuruluşun risk ve fırsatlarını belirleyerek faaliyetlerini planlamak ve stratejik yol haritasını oluşturmak.
• İç ve dış iletişim deki düzenlemelerle ilişki yönetimini sağlamak.
• Yöneticilerin bu eğitimle birlikte endüstriyel koçluk becerilerini tanımasını, kullanmasını, uygulamasını sağlamak.
• Kurum içi takım ruhunu sağlamalarına, çalışanların aidiyet duygularını güçlendirmelerine yardımcı olmak.
• Bu eğitim eylem ve uygulamaları da içermektedir. Akabinde katılımcının kurum içinde uygulamaları ile başta iletişim , verimlilik , kalite , müşteri memnuniyeti gibi alanlarda fark yaratılmasını sağlar.

Süreç Liderliği Eğitimi , yöneticilerin mesleki etkinliklerini ve çalışma sırasındaki performanslarını geliştirmeye yardımcı olmak için düzenlenmiştir

EĞİTİMİN SÜRESİ :
Eğitim, 2 tam gün

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

ISO 9001 :2015 versiyonuna hazırlık yapan firma yetkilileri,
Liderlik becerilerini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler katılabilir.

Eğitimciler : Sumru Gündüz ve Violet Alalof

Sumru Gündüz ve Violet Alalof ‘un özgeçmişlerine www.suviocoaching.com dan “hakkımızda” bölümünü tıklayarak ulaşabilirsiniz.

EĞİTİMİN AMACI:
Günümüz yaşantısı dedelerimizin yaşantısından çok daha farklı. Hızlı,bol seçenekli,imkanların çok daha fazla olmasına karşın daha az tatminkar , yüksek rekabet , daha fazla hedef , kısıtlı zaman , daha çok karmaşa, farklı değerleri olan , daha yüksek iletişim becerileri gerektiren ve insanın duygusal faktörünün çoğu zaman unutulduğu yeni bir çağda yaşıyoruz. Bazen problemler görülebiliyor ancak çağın hızından veya o an için öncelik olmadığından problemler daha çok büyüyerek çözülmesi daha zor bir hale gelebiliyor. Bu hız içinde çok çabuk karar vermek gerekebiliyor. İletişim becerilerinde daha yetkin hale gelerek problemleri oluşmadan önlemek gerekebiliyor. Bütün bu sorunlar kararlarımızda, yaşantımızda , işimizde , ilişkilerimizde daha çok karmaşaya neden olabiliyor. Oysa ki sorunun kaynağını ve çözümünü dışarıda aramak yerine , sorunu kabullenip problemdeki gücümüzü bularak hızlı,net,çözümsel , adil sonuçlara ulaşabiliriz.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimde özel veya iş hayatımızda iletişim becerilerimizi güçlendirme ve soruna ait uygun problem çözme tekniklerini öğrenme , uygulama , netleşme ve eyleme geçme konuları ele alınacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • İş ve özel ilişkilerimde ne kadar yetkinim ? Nelerden şikayet ediyorum?
 • İletişim becerilerimi güçlendirmemin yolları neler?
 • Karşımdakini ne kadar dinliyorum/anlıyorum?
 • Neden anlaşılamıyorum? / Kendimi ne kadar ifade edebiliyorum?
 • Söylenenin arkasındaki gerçeği duyabiliyor muyum?
 • Sorduğum soruların amacı ne? Beni istediğime götürebiliyor mu?
 • Güçlü ve doğru soruları sorabiliyor muyum?
 • Kendimi ve insanları ne kadar yargılıyorum?
 • Objektif gözlemler yapabiliyor muyum?
 • Doğru geri bildirim yapabiliyor muyum? / Geri bildirimlere ne kadar açığım?
 • Sezgilerime ne kadar güveniyorum ve kullanıyorum?
 • Soruna göre çözümsel uygun teknikler neler?
 • EĞİTİMİN SÜRESİ :

Eğitim, 1 tam gün (6 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime liderlik becerisini geliştirmek isteyen tüm yönetici ve yönetici adayları ve iş ve özel hayatında çözüm odaklı düşünenler katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda,
• İletişim becerilerini güçlendirerek problem çözme tekniklerini daha verimli kullanabileceklerini uygulamalarla görecekler.
• Doğru kurulan iletişimin problem çözmedeki gücünü bulacaklar.
• Hızlı, net ve her soruna uygun farklı problem çözme tekniklerini uygulamalarla görüp , farklı bakış açıları geliştirecekler.
• Birden fazla çözüm aracına sahip olabilecek ve uygulayabilecek seviyede olacaklar.
• İş, zaman,ilişki ve para kaybına uğramadan sorunları çözerek verimliliği arttıracaklar.
• Problemdeki güçlerini bulacaklar.
• Sorunları hızlı ve köklü bir biçimde çözüyor olmak özgüvenlerini arttıracak.
• Hayatlarının her alanında kullanabilecekleri bir araca sahip olacaklar.
• Eğitim sonrasında günlük hayatlarının içinde hemen uygulamaya koyacakları eylemlerini bulacaklar.
• İki koç eğitmenin uygulamalarından ve somut örneklerinden faydalanabilecekler.
Eğitimciler : Sumru Gündüz ve Violet Alalof
Sumru Gündüz ve Violet Alalof ‘un özgeçmişlerine www.suviocoaching.com dan “hakkımızda” bölümünü tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

SÜREÇ LİDERLERİ

Yönetici Geliştirme Programı

Program:

Doğru İletişim . ( uygulama-1 )
• Dinlemek
• Soru sormak
• Gözlem
• Geri bildirim.
• Sezgi

Hedef Çalışması . ( uygulama-2)
• Doğru hedef belirlemek
• Stratejik yol haritasının çıkartmak
• Eylem belirlemek
• Ölçmek ve değerlendirmek

Problem Çözme Teknikleri (uygulama-3)
• Swot Analizi
• Grow
• 3D
• Rol Oyunlar
• Fayda –Maliyet Analizi
• Pareto Analizi
• Transaksiyonel Analiz

Kişisel Beceriler (uygulama-4)
• Vizyonun Gücü
• Motivasyon Sağlama
• Özgüven
• Yönetimde Duygusal Zeka
• “Hayır” diyebilmek
• Atalet /erteleme sanatı
• Karar Vermek
• Koçluk
• Aşil Sendromu
• Zamanı Yönetmek
• Ekip Ruhu
• Toplantı Yönetimi
• İnovasyon ve Girişimcilik
• Farklılıkların Yönetimi
• Delegasyon
• İnsiyatif Almak
• Aidiyet Sağlamak
• Üstleri Yönetmek

*** Çalışmalar ilgili vaka uygulamaları ve grup oyunlarıyla desteklenmektedir.

Program Hakkında:

• Çağın gerektirdiği liderlik özelliklerini endüstriyel koçluk tekniklerini kullanarak katılımcılara kazandırmak.
• İçinizdeki lideri ortaya çıkarmak
• Bireysel olarak gücünüzü , performansınızı ve verimliliğinizi arttırmak
• Kurumunuzun vizyon, hedef ve gelecek planını oluşturarak sürekliliğini ve karını arttırmak.
• Bulunduğunuz organizasyonun içinde en mükemmel iletişimi koçluk becerileri ile sağlamak
• İş – yaşam dengesini ve doyumunu sağlamak.
• Takım bilincini oluşturarak aidiyet duygusunu ve motivasyonu yükseltmek.

 

8 Haftalık Kendini Tanıma Yolculuğu

* “Ben kimim, ne istiyorum?” a yönelik Hedef Çalışmaları

* Değerlerimizi Bulma

* Hayatımızı Bizi Yoran Herşeyden Sadeleştirme

* Kurallar ve Sınır Belirleme

* Kısıtlayıcı İnanç ve Düşüncelerden Sıyrılma

* Yeniye Adım Atma ve Hayatımızın İçinde Uygulama

* Eylemler