Suvio Family Business Coaching Programı

“Suvio Family Business Coaching”
Aile Şirketleri Koçluğu

Aile Şirketlerinde “iletişim” kurumsal şirketlere göre gordiyon düğümüne benzemektedir.

Baba, oğul, kız, kardeş, gelin, damat ilişkilerinde çatışmalar öyle derinleşir ki insanlar sorunları konuşmaktan kaçınırlar. Şirkette çalışan ve profesyonellere kadar yansıyan bu iletişimsizlik şirketin önce küçülmesine, sonra kapanmasına kadar gider.

“SUVIO FAMILY BUSINESS COACHING” suvio aile şirketleri koçluk hizmeti ile bire bir yönetici koçluk hizmeti vererek, KURUMSAL YÖNETİŞİM İLKELERİNE göre AİLE ANAYASASI hazırlayarak şirketinizin kurumsallaşma temellerini atıyoruz.

www.ailesirketleri.org bloğunda detayını göreceğiniz çalışmada ÜST YÖNETİCİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ yöneticilik becerilerini geliştirerek şirketinizin uzun vadeli stratejik planlarını hazırlamanıza destek oluyoruz.

Bilimi mühendisliğe indirgeyen pozitif iş yaklaşımını , şirket kültürü olarak benimsemeyen sermayedarlar kurumsallaşmayı ve gelişmeyi sağlayamaz. KOBİ’ lerimizin aile şirketi yapısından kurumsal yönetişim modeline geçmesi kaçınılmazdır.

Rekabet gücü yüksek şirketlerin kullandığı kurumsal yönetişim modelini uygulayarak, profesyonel yönetici koçları ile çalışarak bilgi çağına en kısa sürede uyum sağlamalıdırlar.

Büyüme stratejilerini belirledikten , yatırım ve proje fizibilitelerini yaptıktan sonra geleceğini planlayamayan şirketlerin değişime ayak uydurmaları zor olacaktır.

Nietzsche’nin “derisini değiştirmeyen yılan ölür ” sözü bakış açısının önemini vurgulamaktadır.